Anasayfa Haber & Blog Yazıları

İPARD Programı Nedir?

PARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren […]

NALLIHAN

Uzun tarihi süresince, Hitit ve Frig uygarlıklarının, Bitinya Krallığının, Pers İmparatorluğunun, Makedonya kralı Büyük İskenderin, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kalmış, Müslüman Arapların İstanbul seferleri sırasında da iki defa Arap istilasına uğramıştır. Romalıların Bitinya kralına karşı açtıkları savaş sırasında yakılıp yıkılmıştır ancak yörenin ticaret ve tarıma elverişli olması nedeniyle yeniden canlanmasını sağlamıştır. Roma İmparatorluğunun parçalanmasından […]

NALLIHAN YEREL EYLEM DERNEĞİ YENİ OFİSİNDE FAALİYETLERİNE BAŞLADI

2016 yılında kurulan Derneğimiz Nallıhan’daki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılması ve bu yönde yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için çalışmalar yürütmektedir.