• Hacıbey Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi.No:5 Nallıhan/ANKARA
  • 03217851514
  • [email protected]
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ‘NDA NALLIHAN YEG ÇALIŞMALARI ANLATILDI
Nallıhan Ulusal Ağ Temsilciliği ve Nallıhan Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği ve Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanı Sayın Ayşe Mine Doğan ‘ı ziyaret edildi. Ziyarette Nallıhan’da Yerel Eylem Grubu Derneği tarafından yapılan çalışmalar ve 2022 yılı uygulama planı doğrultusunda yapılacak faaliyetler ile ilgili Yerel […]

NALLIHAN YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİMİZ İLK FAALİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
Yıllık uygulama planımızda yer alan ve Nallıhan Belediyemizin de katkı sunduğu faaliyetimiz kapsamında ilçemiz girişine Parkı (Sunpet karşısı) güzel ve estetik görünümlü bir kent yazısı konuldu Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen İPARD programı kapsamında  2020 yılında Türkiye’de hayata geçirilen  LEADER yaklaşımı doğrultusunda Nallıhan İlçesinin, tarım, turizm, kültürel miras, kırsal toplulukların kapasitelerinin geliştirilmesi, kırsal alanların […]

YEG DERNEĞİMİZİN BELEDİYE ZİYARETİ
Nallıhan Belediye Başkan Yardımcımız Sayın Serhat Selvi makamında ziyaret edilerek Belediyemiz ve Nallıhan Yerel Eylem Grubu Derneğimiz tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

İPARD Programı Nedir?
PARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir. IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır. IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren […]

NALLIHAN
Uzun tarihi süresince, Hitit ve Frig uygarlıklarının, Bitinya Krallığının, Pers İmparatorluğunun, Makedonya kralı Büyük İskenderin, Roma ve Bizans İmparatorluklarının hakimiyetinde kalmış, Müslüman Arapların İstanbul seferleri sırasında da iki defa Arap istilasına uğramıştır. Romalıların Bitinya kralına karşı açtıkları savaş sırasında yakılıp yıkılmıştır ancak yörenin ticaret ve tarıma elverişli olması nedeniyle yeniden canlanmasını sağlamıştır. Roma İmparatorluğunun parçalanmasından […]

NALLIHAN YEREL EYLEM DERNEĞİ YENİ OFİSİNDE FAALİYETLERİNE BAŞLADI
2016 yılında kurulan Derneğimiz Nallıhan’daki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılması ve bu yönde yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması için çalışmalar yürütmektedir.