• Hacıbey Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi.No:5 Nallıhan/ANKARA
  • 03217851514
  • [email protected]

Aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen mal/hizmet Derneğimiz tarafından satın alınacaktır. Satın alınacak mal/hizmet ile ilgili  (KDV Hariç)  fiyat bildiriminizi kaşeli ve  kapalı zarf  içinde  bu form veya proforma fatura ile Derneğimize gönderilmesini  rica  olunur.

YEG TEKLİF

 

 

TEKNİK ŞARTNAME

 

 

No Mal,hizmet veya hizmetin adı Teknik Özellikler Birim Miktar
 

1

SOF AHŞAP DOKUMA TEZGAHI

 

KAMÇILI SOF DOKUMA TEZGAHI TEKNİK ŞARTNAME

Firma tezgâhları çalışır şekilde teslim edecektir. Montaj işlemini işi yapan firma yapacaktır. Birim fiyatlara montaj dahil edilerek hesaplanacaktır.

Garanti süreç içinde tezgahların herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda firma sorunun çözümü için tezgâhta çalışan kişilerden bilgi alıp, gerekirse aksayan kısmı yenisi ile değiştirip sorunu çözmekle sorumludur

Teslim yerine ve tezgahların yerinde kurulumuna kadar her türlü taşıma, yükleme, boşaltma masrafları yükleniciye ait olacaktır. Nakliye sırasında hasar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.

1.        Azami Dokuma eni 120 cm olmalı.

2.        Mekik atma sistemi kamçılı olmalı.

3.        Dış kasa en az 50mmx35mm kalınlığında kayın veya gürgen ağacından olmalı.

4.        Çözgü levendi minimum 15 cm çapında, kapaklı, iç taşıyıcı metal boru olup çözgü iplerinin sarılacağı kısım 6 adet40x30mm 1. Sınıf kontra ahşaptan olmalı.

5.        Çözgü levendi üzerindeki 40x30mm’lik ahşap çubuklar üzerinde kalba yayları takılabilmesi için 5er cm aralıkla 4mm çapında delinmiş yay yuvası olmalı.

 

6.        Tezgâh ile birlikte, çözgü levendinde kullanılmak üzere en az 30 adet, minimum3.8 mm çapında çelik telden üretilmiş, elektroliz koruma kaplaması yapılmış kalbaayırıcılar verilmeli.

7.        Çözgü levendi kolay sökülür takılır ve redüktör kontrollü olmalı.

8.        Çözgü levendi öne uzanan ve kılavuz rulman içinden geçen redüktöre bağlımil ile ileri, geri sarma yapılabilecek şekilde olmalı.

9.        Çerçeveler polyamid malzemesinden üretilmiş sabit bir yatak içinde olmalı.

10.     Tezgâh 4 çerçeveli olup 33’lük lamel J tipi gücüye uygun olmalı.

11.     Çerçevelerinalt ve üst profili minimum 70x10mm kalınlığındaalüminyum profil, yan kısımları minimum 20×11 mm katlı sıkıştırılmış yağlı kontra ahşaptan olmalı.

12.     Gücü takılacak lamalar paslanmaz çelikten J tipi lamel gücüye uyumlu ve çerçevenin alüminyum gövdesine sabit olmalı.

13.     Gücü teli eklemek ve çıkarmak için gücü lamasında kilitleme sistemi olmalı.

14.     Tezgâh üzerindeki ahşap kısımlara 2 kat dolgu verniği uygulanmalı.

15.     Tezgâh ile birlikte minimum 2 adet polyamid kamçılı tezgâh mekiği ve masurası verilmeli.

16.     Çerçeveleri kontrol eden pedallar 1.sınıf kuru gürgen olmalı

17.     Pedallar ile çerçeveleri arasındaki bağlantı için 3mm kalınlığında Jakar ipi kullanılmalı

18.     Tezgâh üzerindeki tüm makaralar aşınmaya dayanıklı polyamid malzemesinden olmalı.

19.     Tezgâhtefesi 1. Sınıf gürgen ağaçtan olmalı.

20.     Tezgâh tefe sistemi lineerrulmanlı yataklar üzerinde hareketli olmalı.

21.     Arkaçözgü köprüsü esnek bir yay ile hareketli olmalı.

22.     Ön levent minimum 50mm çapında, çözgü bağlama yerleri delikli olmalı.

23.     Ön levent redüktör veya kol ileile ileri ve geri yönde kontrol edilebilmeli.

24.     Metal kısımlar elektrostatik toz boya ile boyanmalı.

25.     Tezgâhın önünde yükseklik ayarlı tabure olmalı.

26.     Tezgâh beraberinde 1 takım taharaparatı (gücü ve tarak çekeceği),2 adet mekik, 4adet masura, 13 cm yüksekliğinde 100veya 120 numara tarak,1000 adet 33’lükJ tipi çelik lamel gücü olmalı.

27.     Tezgâh kurulumdan itibaren 2 yıl garantili olmalı.

 

1 Adet

 

 

TEKLİFE  İLİŞKİN  GENEL ŞARTLAR

 

Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.

Bu davet konusu malın alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.

Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.

Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.

Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.

Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.

Teklifler 30 gün geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.

(Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.

Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.

Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),

Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,

Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”

Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,

Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,

Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi

Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi

Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.

Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.

Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.

Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.

Teklifler 24 /06/2024 günü saat 17:00 kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif  faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafımıza teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.