• Hacıbey Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi.No:5 Nallıhan/ANKARA
  • 03217851514
  • [email protected]

Derneğimizce uygulanacak olan “2.5  numaralı Nallıhan’da Lavanta Bitkisi yetiştiricilği yapılan alanlarda fotoğraf çekimi için dekoratif malzeme ve çevre düzenlemesi desteği sağlanması faaliyeti kapsamında Aşağıda cins ,miktar ve özellikleri belirtilen mal/hizmet Derneğimiz tarafından satın alınacaktır.

 

YEG TEKLİF FORMU

TEKNİK ŞARTNAME

LAVANTA BAHÇESİ DEKORATİF MALZEME ALIMI

No Mal,hizmet veya hizmetin adı Teknik Özellikler Birim Miktar
1 KALP FİGÜRLÜ DEMİR AYAKLI SALINCAK

 

Dayanıklı  150 kg taşıma kapasitesi olan demir malzemeden özel ölçülerde üretilmelidir.

Salıncak oturma mekanizması kalp figürlü olmalıdır

Bulunacağı zemine sabitlenecek yapıda olmalıdır.

1 yıl garantili olmalıdır.

 

Adet 2
2 YETİŞKİN BİSİKLETİ

 

Dekoratif/Görsel Amaçlı ürün.

Yetişkin insanı taşıyacak boyutta ve sarı renk yada lavanta bahçesine uygun bir renkte  olmalıdır.

1 yıl garantili olmalıdır.

 

 

Adet 2
3 ÇOCUK BİSİKLETİ

 

Dekoratif/Görsel Amaçlı ürün.

En az 12 yaş çocuk boyuna uygun sarı renk yada lavanta bahçesine uygun bir renkte  olmalıdır.

1 yıl garantili olmalıdır.

 

Adet 2
4 KALP FİGÜRÜ

 

Dekoratif/Görsel Amaçlı ürün

Dayanıklı bir malzemeden 100*120  ebatlaarında kalp şekli verilmiş olmalıdır.

Lavanta bitkisi ve lavanta bahçesine uygun renk ve süslemelerle hazırlanmalıdır.

1 yıl garantili olmalıdır.

 

Adet 2
5 PENCERE GÖRSELİ

 

Dekoratif/Görsel Amaçlı ürün

 

Tek kapaklı ahşap olarak  Lavanta bitkisi ve lavanta bahçesine uygun renk ve süslemelerle hazırlanmalıdır

 

1 yıl garantili olmalıdır.

 

Adet 2
6                      BANK Dekoratif/Görsel Amaçlı ürün

 

Dayanıklı ahşap malzemeden ve Lavanta bitkisi ve lavanta bahçesine uygun renk ve süslemelerle hazırlanmalıdır

 

 

1 yıl garantili olmalıdır.

 

Adet 2
7 AHŞAP MASA SANDALYE TAKIMI

 

Dekoratif/Görsel Amaçlı ürün

 

Dayanıklı malzemeden ahşap kare masa ve 2 adet sandalyesi olmalıdır.

Lavanta bitkisi ve lavanta bahçesine uygun renk ve süslemelerle hazırlanmalıdır

 

 1 yıl garantili olmalıdır.

 

TEKLİFE  İLİŞKİN  GENEL ŞARTLAR

 

Teklif sunacak potansiyel tedarikçi, bu alıma konu olan ve teklif davet mektubu ve eklerinde yer alan özel ve genel şartların tamamını kayıtsız şartsız kabul eder. Teklif verenin kendi satış koşulları ve alternatif çözümleri bu alım çerçevesinde geçersizdir.

Bu davet konusu malın alımının tamamı için fiyat verilmesi, Teknik Şartnamede yer alan her bir kalem için birim ve toplam fiyatların teklifte belirtilmesi zorunludur. Aksi takdirde teklif geçersiz sayılacaktır. Bu alım kapsamındaki uygun teklifin seçiminde genel uygulama olarak, her bir kalem için yapılan teklifler değil, teklifin genel toplamı dikkate alınacaktır. Ancak fiyat dışındaki unsurlar da seçim aşamasında değerlendirilecektir.

Teklif, KDV ve tüm vergiler hariç olarak, ithal mallar için gümrük vergileri hariç olarak verilmelidir. Teklifin KDV ve tüm vergiler hariç olarak verildiği de hususi olarak belirtilmelidir. Ayrıca fiyatlar; malların varış yerine teslim giderleri, paketleme, sigorta, nakliye, ambalajdan çıkarma, kurma vb. giderleri hariç olarak hesaplanmalıdır. Tekliflerin fiyatlandırılmasında vergiler ile ilgili hususlarda Maliye Bakanlığının Türkiye – Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğlerindeki esaslar dikkate alınmalıdır. Tekliflerde belirtilen fiyatlar sabit olup sonradan hiçbir şekilde değiştirilemez.

Tekliflerin fiyatlandırılmasında piyasa koşulları dikkate alınmalı ve fiyatlar piyasa koşullarına uygun olmalıdır.

Teklifteki hesaplama işlemleri doğru bir şekilde yapılmalıdır.

Teklifin, teknik şartnamede belirtilen özellikleri ve şartları karşılaması zorunludur.

Teklifte her bir kalemin marka ve modeli mutlaka belirtilmelidir.

Teklif kapsamında sunulacak (varsa) makine ekipman ve her türlü malzeme mutlaka yeni olmalıdır.

Teklifler 30 gün geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır Teklifte, teknik şartnamede yer alan her bir kalemin menşei yazılı olarak belirtilmelidir. Menşeler, TKDK web sayfasında (www.tkdk.gov.tr ) yayınlanan “Teklif Alma Kuralları”nda belirtilen menşe kurallarına kesinlikle uygun olmalıdır. Eğer teklif kabul edilirse menşe ile ilgili belgeler malın teslim aşamasında teslim edilmelidir.

(Varsa) Makine-ekipmanlara ilişkin bakım, garanti koşulları ve süreleri, teknik şartnameye uygun olarak teklifte belirtilmelidir.

Aşağıdaki belgeler Teklif ekinde mutlaka sunulmalıdır.

Teklif davet mektubunun potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Teknik şartnamenin potansiyel tedarikçi tarafından imzalanmış fotokopisi

Potansiyel tedarikçi; Tüzel kişi ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Ortaklık Yapısını Gösteren Belge” (Bu belgede ortakların TC kimlik no, tüzel kişi ortaklarda vergi no ve ortakların hisse oranları belirtilmelidir),

Potansiyel tedarikçi; Gerçek kişi ise, TC Kimlik Numarasının yer aldığı “nüfus cüzdanı fotokopisi veya nüfus kayıt sureti”,

Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli “ticari kayıt belgesi”

Potansiyel tedarikçi; Ticaret ve/veya Sanayi Odasına üye ise, Ticaret ve/veya Sanayi Odasından güncel “Faaliyet belgesi veya Faaliyet alanını gösteren Belge”,

Potansiyel tedarikçi; Esnaf ve Sanatkârlar Odasına Üye ise, Esnaf ve sanatkârlar odasından güncel “Mesleki faaliyet Belgesi”,

Potansiyel tedarikçi; Serbest mühendis veya müşavir statüsünde gerçek kişi ise, bağlı olduğu meslek odasından alınmış güncel “Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro Tescil Belgesi”nin fotokopisi

Potansiyel tedarikçi; Yabancı ise teklif sahibinin, yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevrilmiş apostilli Faaliyet Belgesi

Teklifin ilgili yerleri imzalanmış/kaşelenmiş ve imzalanmamış her sayfası paraflanmış olmalıdır.

Bu teklif davet mektubu kapsamında gönderilen tüm tekliflerin mülkiyet hakkı tarafımıza ait olup verilen teklifler geri iade edilmeyecektir.

Teslim/kurulum, ödeme ve diğer tüm koşullar teklifin seçilmesi durumunda yapılacak alım sözleşmesinde belirlenecektir.

Teklifler TKDK web adresinde (www.tkdk.gov.tr) adresinde yayımlanan “Teklif Alma Kuralları Rehberi”ne uygun olarak hazırlanmalıdır. Bu davet mektubunda belirtilmeyen hususlarda da aynı rehberdeki kurallar ve koşullar geçerli olup, bu çerçevede teklif hazırlanmalıdır.

Teklifler 16/08/2021 günü saat 17:00 kadar davet mektubunda belirtilen adreste olacak şekilde elden veya kargo aracılığı ile veya posta ile zarf içerisinde teslim edilecektir. Teklif  faks veya e-posta yoluyla da gönderebilir ancak, imzalı kaşeli orijinallerini son teklif verme tarihinden önce tarafımıza teslim edilmek zorundadırlar. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.