• NALLIHAN YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ

    2016 yılında kurulan Derneğimiz, Nallıhan’daki yaşam koşullarının iyileştirilmesi, sivil toplumun geliştirilmesi, iyi yönetişimin kolaylaştırılması, istihdamın desteklenmesi, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yerel toplumun kırsal kalkınma sürecine katılımını sağlayarak kırsal alanda yaşayanların memnuniyetinin artırılması amacıyla proje yerel kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanması çalışmalarını yürütmektedir.